ANKARA KALKINMA AJANSI  İLE  S.B.Ü. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ARASINDA  GÖNÜLLÜ ORTAK OLARAK DESTEKLEDİĞİMİZ “ERİŞİLEBİLİR ENGELSİZ GÖREN HASTANE PROJESİ” SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR

 

Ankara Kalkınma Ajansı ile Vakfımızın gönüllü ortak olarak desteklediği S.B.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arasında  Proje Destek Sözleşmesi İmzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2015 Yılı 2. Dönem Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı kapsamında 6. Nokta Körlere Hizmet Vakfı olarak gönüllü ortağı olduğumuz “Erişilebilir Engelsiz Gören Hastane Projesi”  Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği S.B.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Ankara Kalkınma Ajansına Sunulan proje kabul edilmiş ve destek almaya hak kazanmıştır.

Başbakanlık Başmüşaviri Hikmet ÇOLAK’ın katılımıyla Sözleşmeyi Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif ŞAYIK ile Hastane Yöneticimiz Doç. Dr. M.Recep PEKCİCİ imzalamış, Sağlık Otelciliği Müdürü Şennur IŞIK, Sağlık Otelciliği Koordinatörü Nurhan KELEŞ, Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Hilal ŞILTU hazır bulunmuşlardır.

Proje kapsamında, hastanemize başvuran engelli bireyler ile hastanemizde görev yapan engelli sağlık personelinin sunulan hizmetlere ve tüm birimlere eşit erişimlerinin sağlanması amaçlanmış, bu amaçla dış mekan yönlendirmeleri, iç mekan yönlendirmeleri, kabartma krokiler, kabartma yönlendirme tabelaları, kat panoları, bilgilendirme panosu, merdiven ve basamak kaydırmaz bandı, görme engelliler için yere hissedilebilir takip yüzeyi, kabartma trabzan basamak uyarı levhası, küpeşte gibi fiziksel düzenlemeler planlanmıştır. Çalışan görme engelli personele ‘Braille Alfabesi Kursu' eğitimi sonunda kurs katılım belgesi verilmesi planlanmıştır. 

Ankara Kalkınma Ajansına sunulan “Erişilebilir Engelsiz Gören Hastane Projesi”nin uygulama süreci başlamıştır.