Vakfın Amacı

Vakıf, Altı Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezi'nin işletilmesini, körlere özgü araç ve gereçlerin üretimini veya teminini ve körlerle ilgili çalışmalar yapan kuruluşların desteklenmesini amaçlar.

 

Bu amaca ulaşmak için:

  • Bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, ya da yapılmasını özendirir.
  • Sempozyum, Açık Oturum, Konferans, Panel, Seminer, Kurs, v.b. etkinlikler düzenler.
  • Sesli, Braille (Kabartma), mürekkep baskılı, süreli ve süresiz yayınlar çıkartır.
  • Yazılı, görüntülü ve sesli medyadan amaçları için yararlanır.
  • Yarışmalar düzenler, ödüller dağıtır.
  • Körlere özgü araç ve gereçleri üretir, üretilmesini destekler, üretilmeyenleri yurt dışından getirtir.
  • Dinlenme kampları, huzur evleri, misafirhane, vb. sosyal tesisler kurar ve işletir.
  • Gelir getirici organizasyonlar yapar ve ticari işletmeler kurar, satın alır, ortak olur ve işletir.
  • Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar.

ALTINOKTA KÖRLERE HİZMET VAKFIMIZDAN GÖRÜNTÜLER